Kontakt
tel.:+48 18 30 00 350 e-mail.biuro@petmex.pl
Petmex Company
Mszana Dolna 34-730
ul. Zakopiańska 6a
NIP: 7372205222
REGON: 360346722
KRS: 0000713685

O projekcie

O projekcie

Projekt dofinasowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PETMEX COMPANY poprzez zdobycie nowych rynków zbytu. 
Palnowane efekty: Wzrost wartości firmy i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 102 951,00 zł Wydatki kwalifikowalne: 83 700,00 zł
Dofinansowanie UE: 41 850,00 zł